Teenuse tingimused

ÜLEVAADE
Seda veebisaiti haldab Neatsvor. Veebilehel kasutatud mõisted “meie”, “meid” ja “meie” viitavad Neatsvorile. “Neatsvor” pakub seda veebisaiti ja kogu teavet, vahendeid ja teenuseid, mis on sellel saidil kasutajatele kättesaadavad, tingimusel, et nad nõustuvad kõigi siin esitatud tingimuste, põhimõtete ja teadetega.

Külastades meie veebisaiti ja/või ostes meilt midagi, kasutate meie “Teenust” ja nõustute, et olete seotud käesolevate tingimustega (“Teenusetingimused”, “Tingimused”), sealhulgas nende täiendavate tingimuste ja põhimõtetega, mis on sätestatud siin ja/või mis on kättesaadavad hüperlingi kaudu. Käesolevad kasutustingimused kehtivad kõigi veebisaidi kasutajate suhtes, sealhulgas, kuid mitte ainult, kasutajate suhtes, kes on külastajad, tarnijad, kliendid, kaupmehed ja/või sisu kaasautorid.

Palun lugege neid kasutustingimusi hoolikalt läbi enne meie veebilehele juurdepääsu või selle kasutamist. Veebilehe mis tahes osale juurdepääsuga või selle kasutamisega nõustute käesolevate kasutustingimustega. Kui te ei nõustu kõigi käesoleva lepingu tingimustega, siis ei tohi te kasutada veebilehte ega ühtegi meie teenust. Kui neid Teenusetingimusi peetakse meie poolt pakkumiseks, tähendab pakkumise vastuvõtmine Teenusetingimuste täielikku ja tingimusteta vastuvõtmist.

Kõik uued funktsioonid või tööriistad, mis võetakse kasutusele praeguses veebipoes, kuuluvad samuti käesolevate kasutustingimuste alla. Teenusetingimuste uusimat versiooni saate igal ajal vaadata veebisaidi sellel leheküljel. Me jätame endale õiguse ajakohastada või muuta käesolevate kasutustingimuste mis tahes osa, avaldades uuendused ja/või muudatused meie veebisaidil. Teie kohustus on seda lehekülge perioodiliselt muudatuste osas kontrollida. Kui jätkate veebilehe kasutamist pärast muudatuste tegemist, siis nõustute tehtud muudatustega.

Meie kauplust haldab Shopify Inc. platvorm. See on e-kaubanduse platvorm, mis võimaldab meil müüa meie kaupu ja teenuseid.

1. JAGU – VEEBIPOE TINGIMUSED
Te ei tohi kasutada meie kaupu ebaseaduslikel või loata eesmärkidel. Samuti ei tohi te Teenust kasutades rikkuda ühtegi teie jurisdiktsioonis kehtivat seadust (sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõiguse seadusi).
Teil ei ole lubatud edastada mingeid viiruseid ega pahatahtlikku koodi.
Kui te rikute mõnda tingimust, lõpetatakse Teenus viivitamatult.

PEATÜKK – ÜLDTINGIMUSED
Me jätame endale õiguse keelduda teenuste osutamisest igal ajal mis tahes põhjusel.
Te mõistate, et teiega seotud sisu (välja arvatud krediitkaardiandmed) võidakse edastada ilma krüpteerimata ja see võib olla seotud järgmisega (a) edastamine erinevate võrkude kaudu ja (b) muudatused, mis võimaldavad kohandada sisu ühendatavate võrkude või seadmete tehniliste nõuetega. Krediitkaardiandmed on võrkude kaudu edastamisel alati krüpteeritud.
Te nõustute, et te ei tohi ilma meie kirjaliku nõusolekuta reprodutseerida, dubleerida, kopeerida, müüa, edasi müüa ega kasutada mis tahes osa Teenusest, Teenuse kasutamist, juurdepääsu Teenusele või mis tahes kontakti veebisaidil, kus Teenust pakutakse, või kasutada seda.
Käesolevas lepingus kasutatud pealkirjad on lisatud ainult mugavuse huvides ja need ei piira ega mõjuta muul viisil neid tingimusi.

PEATÜKK – TEABE TÄPSUS, TÄIELIKKUS JA AJAKOHASUS
Me ei vastuta, kui sellel veebisaidil olev teave ei ole täpne, täielik või ajakohane. Sellel veebisaidil esitatud materjal on mõeldud üksnes üldiseks teavitamiseks ning seda ei tohiks kasutada otsuste tegemisel ainsa alusena, ilma et viidataks esmastele, täpsematele, täielikumatele või asjakohasematele teabeallikatele. Te usaldate sellel veebisaidil sisalduvat teavet omal vastutusel.
See veebisait võib sisaldada mõningaid ajaloolisi andmeid. Ajalooline teave ei ole loomulikult ajakohane ja see on esitatud ainult teie teavitamiseks. Me jätame endale õiguse muuta selle veebisaidi sisu igal ajal, kuid me ei ole kohustatud uuendama mis tahes teavet meie veebisaidil. Te nõustute, et meie veebisaidi muudatuste jälgimine on teie enda kohustus.

PEATÜKK – TEENUSTE JA HINDADE MUUTMINE
Meie toodete hinnad võivad muutuda ilma ette teatamata.
Me jätame endale õiguse muuta või lõpetada Teenuse (või selle mis tahes osa või sisu) igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta.
Me ei vastuta juriidiliselt teie ega kolmandate isikute ees teenuse muutmise, hinna muutmise, peatamise või lõpetamise eest. Me ei vastuta teie ega kolmandate isikute ees teenuse muutmise, hinna muutmise, peatamise või lõpetamise eest.

JAGU 5. KAUBAD VÕI TEENUSED (vajaduse korral) (vajaduse korral)
Teatud kaupu ja teenuseid saab osta ainult meie veebisaidil. Nende kaupade või teenuste kogus võib olla piiratud ja neid saab tagastada või vahetada ainult vastavalt meie tagastamispoliitikale.
Oleme teinud kõik endast oleneva, et meie toodete värvid ja pildid oleksid meie veebipoes võimalikult täpsed. Me ei saa garanteerida, et teie arvutimonitor annab kõik värvid täpselt edasi.
Meil on õigus, kuid mitte kohustus, piirata meie kaupade müüki või teenuse osutamist mis tahes isikule, geograafilisele piirkonnale või jurisdiktsioonile. Me võime seda õigust kasutada iga juhtumi puhul eraldi. Me jätame endale õiguse piirata mis tahes pakutavate kaupade või teenuste koguseid. Kõik tootekirjeldused ja hinnad võivad igal ajal ilma etteteatamiseta ja meie äranägemisel muutuda. Me jätame endale õiguse igal ajal mis tahes toodet veebilehelt eemaldada. Kõik sellel veebisaidil tehtud pakkumised mis tahes kaupade või teenuste kohta loetakse kehtetuks, kui need on keelatud.
Me ei garanteeri, et teie ostetud kaupade, teenuste, teabe või muude asjade kvaliteet vastab teie ootustele või et teenusega seotud vead parandatakse.

PEATÜKK – ARVETE JA KONTOTEABE TÄPSUS
Me jätame endale õiguse keelduda teie poolt meile esitatud tellimuse täitmisest. Me võime omal äranägemisel piirata või tühistada ostetud kaupade kogust isiku, majapidamise või tellimuse kohta. Need piirangud võivad hõlmata samalt kliendikontolt tehtud tellimusi, sama krediitkaardiga makstud tellimusi, sama arveldus- ja/või tarneaadressi kasutavaid tellimusi. Juhul kui me muudame või tühistame teie tellimuse, teeme kõik endast oleneva, et teid e-posti teel teavitada. broneerimisel esitatud postiaadress ja/või arveldusaadress/telefoninumber. Me jätame endale õiguse piirata või keelata tellimusi, mis meie arvates on tehtud edasimüüjate, edasimüüjate või turustajate poolt.

Te nõustute esitama ajakohaseid, täielikke ja täpseid andmeid, et maksta ja osta kaupu või teenuseid meie veebipoes. Kui teie andmed muutuvad, nõustute ajakohastama oma arveldus- ja muid andmeid, et me saaksime teha teiega seotud rahalisi tehinguid ja vajadusel teiega ühendust võtta.

Lisateavet leiate meie tagasimaksepoliitikast.

7. PEATÜKK – LISAVAHENDID
Võime anda teile juurdepääsu kolmandate isikute vahenditele, mida me ei kontrolli ja mille üle meil puudub kontroll või sekkumisõigus.
Te tunnistate ja nõustute, et me anname teile juurdepääsu sellistele tööriistadele (“nagu on” ja “nagu saadaval”) ilma garantiide, kinnituste või tingimusteta ja ilma igasuguse kinnitamiseta. Me ei võta endale mingit õiguslikku vastutust, mis tuleneb valitud kolmandate isikute tööriistade kasutamisest.
Veebisaidil pakutavate tööriistade mis tahes kasutamine toimub teie enda vastutusel ja omal äranägemisel. Te peaksite veenduma, et olete teadlik tingimustest, mille alusel kolmas osapool annab teile juurdepääsu oma vahenditele, ja nõustute nendega.
Samuti võime tulevikus pakkuda oma veebisaidil uusi teenuseid ja/või funktsioone (sealhulgas uute tööriistade ja nende komponentide kasutuselevõttu). Nende uute funktsioonide ja/või teenuste suhtes kehtivad samuti käesolevad kasutustingimused.

8 VIIDET KOLMANDATELE RIIKIDELE
Teatud sisu, kaubad ja teenused, mis on meie Teenuse kaudu saadaval, võivad sisaldada kolmandate isikute materjale.
Sellel veebisaidil olevad lingid kolmandatele osapooltele võivad suunata teid kolmandate osapoolte veebisaitidele, mis ei ole meiega seotud. Me ei vastuta kolmandate osapoolte sisu või teabe täpsuse kontrollimise või hindamise eest ning me ei saa ega saa olla juriidiliselt vastutavad kolmandate osapoolte esitatud materjalide või veebisaitide või mis tahes muu teabe, kaupade või teenuste eest, mida kolmandad osapooled pakuvad, ja me ei vastuta nende eest.
Me ei vastuta juriidiliselt kahju eest, mis on seotud kaupade, teenuste, ressursside, sisu või muude kolmandate isikute veebisaitidel tehtud toimingute ostmise või kasutamisega. Palun lugege hoolikalt läbi kolmanda osapoole tingimused ja veenduge, et olete neist aru saanud, enne kui te midagi ette võtate. Kolmandate isikute kaupu või teenuseid puudutavad kaebused, nõuded, kommentaarid või küsimused tuleks esitada otse kolmandatele isikutele.

9. JAGU – KASUTAJATE KOMMENTAARID, TAGASISIDE JA MUUD ESILDISED
Kui saadate meie nõudmisel konkreetset materjali (nt mängu osalemisvormi) või kui saadate loovad ideed, ettepanekud, plaanid või muud materjalid veebis ilma meie nõudmiseta, võtame teiega ühendust e-posti teel. posti, posti teel või muul viisil (ühiselt “Kommentaarid”), nõustute, et teie poolt meile saadetud kommentaare võib igal ajal ja igal meediumil ilma piiranguteta redigeerida, kopeerida, avaldada, levitada, tõlkida teistesse keeltesse ja muul viisil kasutada. Me ei ole kohustatud (1) kaitsma kommentaare kui konfidentsiaalset teavet; (2) maksta hüvitist kõigi märkuste eest või 3) vastata kõigile märkustele.
Me võime, kuid ei ole kohustatud jälgima, toimetama või eemaldama sisu, mida me omal äranägemisel peame ebaseaduslikuks, laimavaks, solvavaks, ähvardavaks, laimavaks, pornograafiliseks, rõvedaks või muul viisil halvustavaks või mis rikub mõne osapoole intellektuaalset omandit või neid teenusetingimusi.
Te nõustute, et teie kommentaarid ei riku kolmandate isikute õigusi, sealhulgas autoriõigusi, kaubamärke, eraelu puutumatust, isiklikke või muid isiklikke või varalisi õigusi. Lisaks nõustute, et teie kommentaarid ei sisalda laimavat või muul viisil ebaseaduslikku, solvavat või rõvedat materjali ega arvutiviirusi või muud pahavara, mis võiks kuidagi mõjutada Teenuse või Teenusega seotud veebisaidi toimimist. Samuti ei saa kasutada vale e-posti aadressi. postiaadressi, teeselda kedagi, kes sa ei ole, või muul viisil eksitada meid või kolmandaid isikuid oma kommentaaride päritolu osas. Te vastutate täielikult kõigi oma kommentaaride ja nende täpsuse eest. Me ei võta mingit vastutust ega juriidilist vastutust teie või kolmandate isikute postitatud kommentaaride eest.

PEATÜKK 10 – ISIKUANDMED
Teie isikuandmete esitamine meie veebipoes on reguleeritud meie privaatsuspoliitikaga. Vaadake meie privaatsuspoliitikat.

11. JAGU – VEAD, EBATÄPSUSED JA PUUDUSED
Aeg-ajalt võib meie veebisait või teave Teenuses sisaldada trükivigu, ebatäpsusi või puudusi. Need trükivigad, ebatäpsused ja puudused võivad olla seotud tootekirjelduste, hinnakujunduse, müügi, pakkumiste, tarnekulude, tarneaegade ja laoseisudega. Me jätame endale õiguse parandada vigu, ebatäpsusi või puudusi ning muuta või ajakohastada teavet ja tühistada tellimusi igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta, kui meie veebisaidil või mis tahes meiega seotud veebisaidil olev teave teenuse kohta on ebatäpne (sealhulgas pärast tellimuse esitamist).
Me ei võta endale kohustust ajakohastada, parandada või muuta meie veebisaidil või mis tahes veebisaidil, mis on meiega seotud, mis tahes teavet teenuse kohta, sealhulgas, kuid mitte ainult, hinnainfot, välja arvatud juhul, kui seadus seda nõuab. Kui teenuse või sellega seotud veebisaidi loomis- või ajakohastamiskuupäev ei ole märgitud, loetakse kogu teave ajakohaseks ja ajakohaseks, välja arvatud juhul, kui see on märgitud teenuse või sellega seotud veebisaidi loomis- või ajakohastamiskuupäev.

JAGU – KEELATUD KASUTUSVIISID
Lisaks muudele käesolevates kasutustingimustes sätestatud keeldudele on teil keelatud kasutada veebilehte või selle sisu: (a) mis tahes ebaseaduslikul eesmärgil; (b) teiste isikute poolt õigusvastaste tegude sooritamise nõudmine või selles osalemine; (c) rikkuda rahvusvahelisi, föderaalseid, maakondlikke või riiklikke eeskirju, reegleid ja seadusi või kohalikke määrusi; (d) rikkuda või rikkuda meie intellektuaalomandi õigusi või teiste intellektuaalomandi õigusi; (e) ahistada, kuritarvitada, solvata, laimata, halvustada, ähvardada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, usutunnistuse, rahvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel; (f) esitada vale või eksitavat teavet; (g) laadida üles või edastada viirusi või muud liiki pahatahtlikku tarkvarakoodi, mis mõjutab või võib mõjutada Teenuse või mis tahes veebisaidi, mis on seotud Teenusega, teiste veebisaitide või Internetiga, toimimist; (h) koguda või jälgida isikuandmeid teiste isikute kohta; (i) rämpsposti (spam), andmepüügi (phish), pahavara (pharc) saatmine, end kellekski teeselda, kes sa ei ole, et andmeid väljapressida (pretext), pahatahtlike tegelaste (script) ja robotite käivitamine saidi roomamiseks (spider, crawl), andmete varastamine saidilt (scrape); (j) mis tahes rõvedal või ebamoraalne eesmärk; (k) häirida või kõrvale hoida Teenust või mis tahes seotud veebisaiti, teisi veebisaite või Interneti turvameetmeid. Me jätame endale õiguse lõpetada teie teenuse või mis tahes lingitud veebisaidi kasutamine, kui te rikute mõnda siinkohal nimetatud keelatud kasutusviisi.

PEATÜKK 13 – GARANTIIDEST LOOBUMINE; VASTUTUSE PIIRAMINE
Me ei garanteeri, ei esinda ega taga, et meie teenuste kasutamine on katkematu, õigeaegne, turvaline või vigadeta.
Me ei garanteeri, et meie teenuseid kasutades saavutate täpseid ja usaldusväärseid tulemusi.
Te nõustute, et me võime aeg-ajalt peatada Teenuse tähtajatult või lõpetada Teenuse igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta.
Te nõustute selgesõnaliselt, et teenuse kasutamine või mittekasutamine toimub teie enda vastutusel. Kõik teenused, mida te kasutate meie veebisaidil, osutatakse “nagu on” ja “nagu saadaval”, ilma garantiide või muude tingimuste, kas väljendatud või kaudsete, sealhulgas kõigi kaupade ja teenuste kaudsete garantiide, turustamiskõlblikkuse, kvaliteedi, sobivuse, kestvuse, omandiõiguse ja mittekaitstavuse tingimustega, välja arvatud juhul, kui me selgesõnaliselt teisiti sätestame.
Neatsvor, meie direktorid, ametnikud, töötajad, sidusettevõtjad, esindajad, töövõtjad, praktikandid, tarnijad, teenusepakkujad või litsentsiandjad ei vastuta mingil juhul juriidiliselt mis tahes vigastuste, kahjude, nõuete või kahjude eest, kaudse, juhusliku, karistusõigusliku, eeskujuliku, erilise või kaudse kahju eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, saamata jäänud tulu, saamata jäänud tulu, saamata jäänud säästud, kaotatud andmed, taastamiskulud või muud sarnased kahjud. Lisaks sellele ei vastuta me juriidiliselt mis tahes lepingulise delikti (sealhulgas hooletuse), range vastutuse või muu juriidilise vastutuse eest, mis tuleneb teenuse kasutamisest või teie poolt teenuse kasutamise kaudu ostetud kaupadest. Samuti ei vastuta me juriidiliselt mis tahes muude nõuete eest, mis on seotud teenuse või toote kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes vigade või puuduste eest sisus, ning me ei vastuta juriidiliselt mis tahes kahju eest, mis on tekkinud teenuse või mis tahes teabe (või toote) kasutamise tagajärjel, mis on postitatud, edastatud või muul viisil kättesaadavaks tehtud, isegi kui teid on sellest teavitatud. Kuna mõnedes riikides või jurisdiktsioonides ei ole lubatud erandeid või piiranguid seaduslikule vastutusele kaudsete või juhuslike kahjude eest, on meie seaduslik vastutus sellistes riikides või jurisdiktsioonides piiratud seadusega lubatud ulatuses.

PEATÜKK 14 – HÜVITIS
Te nõustute hüvitama, kaitsma ja hoidma Neatsvor’i, samuti selle emaettevõtteid, tütarettevõtteid, sidusettevõtteid, partnereid, ametnikke, juhte, direktoreid, esindajaid, töövõtjaid, litsentsiandjaid, teenusepakkujaid, alltöövõtjaid, tarnijaid, praktikante ja töötajaid, kolmandate isikute kahjunõuete ja -nõuete eest, sealhulgas mõistlike advokaaditasude eest, mis võivad tuleneda käesolevate kasutustingimuste või nendega seotud dokumentatsiooni rikkumisest või mis on seotud sellega, et te rikute seadusi või kolmandate isikute õigusi.

15. JAGU – VASTUOLU SEADUSEGA
Juhul, kui käesolevate teenusetingimuste mis tahes säte osutub seadusega vastuolus olevaks, kehtetuks või jõustamatuks, siis kohaldatakse sellist sätet kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ning jõustamatu säte või selle osa loetakse käesolevatest teenusetingimustest eraldatavaks. Selline otsus ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust ja jõustatavust.

PEATÜKK 16 – LÕPETAMINE
Lepinguosaliste kohustused ja juriidilised kohustused, mis on tekkinud enne lepingu lõpetamise kuupäeva, jäävad igal juhul kehtima ka pärast käesoleva lepingu lõpetamist.
Leping käesolevate kasutustingimustega kehtib kuni meie või teie poolt lõpetamiseni. Te võite Teenuslepingu igal ajal lõpetada. Te saate seda teha, teatades meile, et te ei soovi enam meie teenust kasutada. Te võite käesoleva lepingu lõpetada ka lihtsalt meie veebisaidi kasutamise lõpetamisega.
Kui meie arvates te ei ole järginud või me kahtlustame, et te ei ole järginud mis tahes tingimusi või sätteid, võime käesoleva lepingu igal ajal ilma etteteatamiseta lõpetada ja te olete seaduslikult vastutav kõigi maksmata summade eest kuni lõpetamise kuupäevani (kaasa arvatud); ja/või vajaduse korral võime keelata teile juurdepääsu meie teenusele (või selle mis tahes osale).

PEATÜKK 17 – TÄIELIK KOKKULEPE
Meie suutmatus jõustada või kasutada käesolevate teenusetingimuste mis tahes tingimust või sätet ei tähenda nendest tingimustest või sätetest loobumist.
Käesolevad Teenusetingimused ja mis tahes poliitikad või tegutsemisreeglid, mille oleme avaldanud sellel veebisaidil või mis on seotud Teenusega, moodustavad kogu lepingu ja kokkuleppe teie ja meie vahel ning reguleerivad teiepoolset Teenuse kasutamist, asendades kõik varasemad või samaaegsed kokkulepped, teated ja ettepanekud, olgu need siis suulised või kirjalikud, teie ja meie vahel (sealhulgas, kuid mitte ainult, kõik varasemad Teenusetingimuste versioonid).
Käesolevate kasutustingimuste tõlgendamisel tekkivaid ebaselgusi ei tõlgendata dokumendi täitnud osapoole vastu.

18. JAGU – REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID
Käesolevad teenusetingimused ja kõik eraldi lepingud, mille alusel me teile teenust pakume, on reguleeritud ja tõlgendatud vastavalt Leedu Vabariigi seadustele.

PEATÜKK 19 – TEENUSETINGIMUSTE MUUTMINE
Teenusetingimuste uusimat versiooni saate igal ajal vaadata sellel leheküljel.
Navit OÜ jätab endale õiguse ajakohastada või muuta käesolevate kasutustingimuste mis tahes osa, avaldades uuendused ja/või muudatused veebisaidil. Teie kohustus on seda lehekülge perioodiliselt muudatuste osas kontrollida. Kui jätkate teenuse kasutamist pärast muudatuste tegemist, siis nõustute teenusetingimuste muudatustega.

PEATÜKK 20 – KONTAKTANDMED
Küsimused kasutustingimuste kohta tuleb saata aadressil. admin@neatsvor.lt.

TASUTA JA KIIRE TRANSPORT

Kiire kohaletoimetamine kohalikust laost

airplane
3 AASTANE GARANTII

Pakume kuni 3 aastast garantiiteenust

shield
14 PÄEVA TAGASTUSÕIGUS

Võimalik tagastada 14 päeva jooksul

queue
100% TURVALINE MAKSE

Tagame turvalise makse SSL-iga

valid